2021 HAZİRAN - BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 30 Haziran 2021 Tarihinde Sona Eren Altı Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Özet Konsolide Finansal Tablolar ve Sınırlı Denetim Raporu
2020 ARALIK - BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 31 Aralık 2020 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetçi Raporu
2020 HAZİRAN - BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 30 Haziran 2020 Tarihinde Sona Eren Altı Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Özet Konsolide Finansal Tablolar ve Sınırlı Denetim Raporu
2019 ARALIK - BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 31 Aralık 2019 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetçi Raporu
2018 ARALIK - BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU 31 Aralık 2018 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetçi Raporu
2018 HAZİRAN - BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU 30 Haziran 2018 Tarihinde Sona Eren Altı Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Özet Konsolide Finansal Tablolar ve Sınırlı Denetim Raporu
2017 - BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 31 Aralık 2017 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu
2017 HAZİRAN - KONSOLIDE SINIRLI BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU 01.01.2017 - 30.06.2017
2016 - ÖZEL BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 01.01.2016 - 31.12.2016
2015 - ÖZEL BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 01.01.2015 - 31.12.2015
2014 - ÖZEL BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 01.01.2014 - 31.12.2014
2013 - ÖZEL BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 01.01.2013 - 31.12.2013
2012 - ÖZEL BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 01.01.2012- 31.12.2012